Kontakt

Apofenija

Traja: 45 min
Apofenija


Kaj se lahko zgodi, ko gledališče kot živ medij prestavimo z odra v av - ditorij? Apofenija/1 je demo verzija subjekta umetne inteligence, ustvarjena, da uprizarja neuprizorljivo. Apofenija/1 s pomočjo lastne - ga mehanizma vzorčenja generira fraktale svoje interpretacije člo - veškega (ne)smisla, obenem pa je strukturirana kot organizem sa - modejno oživljajočih celic, ki odpira prostor prihodnosti kot prostor brez človeka. V njem lahko umetna inteligenca svojo namenskost, teleološkost
osmišlja skozi pozabljene podobe trajanja, minevanja in bivanja, pri tem pa obdeluje vse neoprijemljivo, neubesedljivo, neu - lovljivo. Apofenija/1, programirana za produciranje utrinkov bivanja in iskanje smislov v svoji spominski plošči neštetih podob in pomenov, lovi trenutke déjàvujev, virtualnih drobcev življenja, minulih vonjav in izgubljenih spominov. Kako umetno konstruirani subjekt razume or - ganskost živega? V uprizoritvi, kjer je edini živi element gledalec v dvorani, obsojen na
iskanje življenja v inherentno tujem, se vzposta - vlja nova oblika življenjskosti, dialog med sogovornikoma, ki ne go - vorita istega jezika in ne uporabljata istega znakovnega sistema.

Več informacij na spletni strani producenta.

Odpiralni čas
Info točka je odprta eno uro pred dogodki v Avditoriju, Minoritski cerkvi in Sodnem stolpu.
Kje se nahajamo
Vojašniški trg 2, 2000 Maribor
Kontakt