Kontakt

op. 1 homo faber

Traja: 2 h
transdisciplinarna opera
homo faber

Op. 1: HOMO FABER v ospredje postavlja idejo rokodelstva. Je hibridno glasbeno-vizualno delo, poskus prostora za odpiranje misli, dojemanja, izkušenj. V uprizoritvi so povezani raznoteri izrazi: opravljanje različnih del, petje, beseda, podoba; njihov spremenljivi spoj ustvarja različne pomenske ravni.

Op. 1: HOMO FABER se osredotoča na intimno povezavo med roko in glavo. Njuno subtilno razmerje se pojavlja na navidezno različnih poljih, kot sta denimo obdelovanje lesa in igranje basklarineta. Ta odnos izvajalca kliče k samemu sebi preko delovanja telesa skozi nabor specializiranih gibov in po poti pogosto matematično natančnih misli. Hkrati pa kliče njegovemu umu (mentalnemu delu), naj miruje in ne miruje hkrati ter se v celoti posveti nalogi in sprejme samega sebe v tem procesu.

Transdisciplinarno opero Op. 1: homo faber navdihujejo ljudje, ki se ukvarjajo z na videz monotonim ali nevarnim ali zapletenim delom; vsem pa je skupen izraz na obrazu, ki teži k zbrani spokojnosti. Gre za občutek miru in umirjenosti, izhajajoč iz dobro urejenega, discipliniranega dela, opravljenega s tihim in zadovoljnim umom. Projekt skuša spremeniti pogled na nekaj, oziroma podpreti preživetje tega, kar morda danes nima več razloga obstajati.

AVTORJA
Izidor Leitinger in Karmina Šilec

IZVAJALCI
Boštjan Gombač multiinstrumentalist
Izidor Leitinger multiinstrumentalist
Vokalna skupina Fantje na vasi (umetniški vodja Tone Žuraj)

tkalka Marta Gregorc • čevljar Saša Kovačev • tesarja Slavko Kovše, Ivan Podgrajšek • kamnosek Alojz Urnaut • coklar Martin Muml • šivilja Vesna Novitović • razna dela in opravila Tone Žuraj, Primož Šušteršič, Marko Perger, Miran Mustafa, Miran Kosi, Darko Trantura, Pavel Brlič


Produkcija Carmina Slovenica

V sodelovanju z: Lutkovno gledališče Maribor, Kulturna četrt Minoriti, Grilova etnološka soba Grad Rače

Odpiralni čas
Info točka je odprta eno uro pred dogodki v Avditoriju, Minoritski cerkvi in Sodnem stolpu.
Kje se nahajamo
Vojašniški trg 2, 2000 Maribor
Kontakt