Kontakt

Perspektive skupnosti: o dejstvih in vrednotah

Traja: 5h
Mednarodna filozofska konferenca
Konferenca

Mednarodna filozofska konferenca
Perspektive skupnosti: o dejstvih in vrednotah

Slovensko filozofsko društvo v sodelovanju z Mariborsko knjižnico, Znanstveno-raziskovalnim središčem Koper, Alma Mater Europaea in Minoriti, kulturna četrt, organizira drugo mednarodno konferenco, ki bo potekala med 15. in 17. decembrom 2022 v Mariboru in Ljubljani.
Konferenca tematizira problem vrednot skupnosti in prihodnosti sodobne družbe, ki se vse bolj kaže kot eden ključnih problemskih žarišč v obdobju, ki ga zaznamujejo številne krize. 
Predstavili se bodo številni ugledni strokovnjaki iz sveta filozofije, sociologije in politične znanosti: 

  • 15.00 – 15.30 dr. Gašper Pirc

  • 15.45 – 16.15 dr. Luka Trebežnik

  • 16.30 – 17.00 dr. Anja Hellmuth

  • 18.00 – 18.30 dr. Friderik Klampfer

  • 18.45 – 19.30 dr. Dragan Prole

Za predavanja, ki bodo potekala v angleškem jeziku, bodo poskrbljeni slovenski prevodi oziroma povzetki.

(Prispevek se bo posvetil razmislekom o odsotnem in skupnosti, skupnosti kot artikulaciji odsotnosti. V tem oziru bo skupnost pojmovana predvsem v postmetafizičnem kontekstu, kot preseganje tradicionalnih formulacij, ki skupnost dojemajo kot polno prisotnost, ki ima v celoti navzoč in določen temelj (skupna rasa, kri, gruda itd.). Prispevek bo pokazal na možnosti drugačnega mišljenja skupnosti kot skupnega deljenja, izpostavljenosti in smisla, v tem kontekstu se bo posvetil konstitutivnemu značaju manka, sledi, praznine, rane, pisave … in pokazal na možnost prihajajoče skupnosti.)  

Odpiralni čas
Info točka je odprta eno uro pred dogodki v Avditoriju, Minoritski cerkvi in Sodnem stolpu.
Kje se nahajamo
Vojašniški trg 2, 2000 Maribor
Kontakt