Kontakt

JAVNO POVABILO

Film v MInoritih
Izbor filmskega programa v Minoritih

Objavljamo javno povabilo za pripravo vsebinskega koncepta in izbor filmov za izvedbo filmskega programa "Film v Minoritih" za leto 2023. V letu 2023 sta predvidena dva programska sklopa: prvi sklop od 18. februarja do 15. aprila 2023 in drugi sklop od 14. oktobra do 9. decembra 2023. Filmski program v Minoritih se praviloma izvaja ob sobotah, izjemoma s ponovitvami v nedeljah. Prvi sklop obsega nabor 12 kakovostnih filmov slovenske in mednarodne produkcije različnih formatov in žanrov za vse generacije, ki ustrezajo formatu mestnega kina.

Celotna vsebina povabila je na tej povezavi.

Film v Minoritih
Filmske sobote in nedelje
Kaj je cilj filmskega programa?

Filmski program v Minoritih izpolnjuje nalogo mestnega kina in nudi nekomercialno filmsko ponudbo za vse generacije. Cilj programa je zagotavljanje kakovostne filmske ponudbe v Mariboru v obdobju do vzpostavitve filmskega prostora in programa v Centru Rotovž, utrjevanje filmske kulture in razvoj občinstva ter informiranje javnosti o pomenu filmskega medija.

FIlm v Minoritih
Pogoji za prijavo

Prijavitelj je pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin s sedežem v Mestni občini Maribor, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj ni Republika Slovenija oz. Mestna občina Maribor. Predlog programa mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • filmski program z argumentacijo predlaganega izbora in predlog spremljevalnih aktivnosti,
  • programska selekcija slovenske in mednarodne produkcije za odrasle in otroke,
  • konkretizacija naslovov: 9 naslovov za odrasle, 3 naslovi za otroke,
  • ekskluzivna izvedba programa v Veliki dvorani Lutkovnega gledališča Maribor.

Filmske večere omogoča Mestna občina Maribor.

Odpiralni čas
Info točka je odprta od torka do petka med 11. in 13. uro, v četrtek in petek tudi med 16. in 18. uro ter v soboto med 9. in 13. uro.
Kje se nahajamo
Vojašniški trg 2, 2000 Maribor
Kontakt