Kontakt

TRI BABE IN INFO TOČKA

Info točka
TRI BABE

Spomeniško zaščitena stavba Tri babe je bila nazadnje prezidana leta 1838, leta 1897 pa so ob njej prebili prehod do današnjega Vodnikovega trga. Tri babe z Info točko predstavljajo vstopno mesto kulturne četrti Minoriti, medtem ko Lutkovni muzej ponuja igriv vpogled v lutkovno zgodovino.

Tri babe - kletna etaža
ZGODOVINSKI ORIS

Ime lastnika, ki je dal hišo zgraditi sicer ne poznamo, a so arheološke raziskave odstrle tančice o njeni preteklosti. Glede na stavbno analizo je sedanja zasnova stavbe datirana v čas zadnje četrtine 18. stoletja, a so odkrite arheološke ostaline pokazale, da je le-ta bistveno starejša. Njeno najstarejšo fazo lahko datiramo v čas kmalu po izgradnji mestnega obzidja, arheološke raziskave pa so odkrile sledove še starejše poselitve.

V pisnih virih od sredine 18. stoletja naprej se pojavljajo imena lastnikov hiše. Sredi 18. stoletja je hišo kupil Jurij Lessiack, ki jo je leta 1763 prodal zidarskemu mojstru Juriju Stadlerju. Leta 1786 je bila hiša prepisana na Franca Ksaverja Zeisla, leta 1799 pa je postala last Mihaela Klantschnigga in njegove žene Elizabete, roj. Matilnigg.

Stavba je bila nazadnje prezidana leta 1838, leta 1897 so ob njej prebili prehod do današnjega Vodnikovega trga. V stavbi je bila še do 20. stoletja črna kuhinja, ki je med obema vojnama služila kot prekajevalnica. Leta 1941 je lastništvo hiše prešlo v last mestne občine Maribor. Celovita prenova hiše je potekala med leti 2020 in 2022. V njej je dobil sedež lutkovni muzej, kavarna kot tudi arheološka soba.

Info točka, glavi baročnih skulptur
INFO TOČKA

GLAVE BAROČNIH GOSPODIČEN

Presenetljivo odkritje predstavljata dve glavi baročnih skulptur, ki sta bili vdelani v stene južne kleti. Glede na oblikovno stilske značilnosti sta bili izdelani v sredini 18. stoletja, ter sta bili del baročnih kipov, od katerih so se ohranili le posamezni deli, prav tako odkriti v stenah kleti. Obe glavi sta na ogled v Info točki kulturne četrti Minoriti. 

Minoriti

V prepletu zgodb

Dobrodošli v Minoritih – urbanem stičišču, kjer ponujamo vsebine za obiskovalce vseh starosti, spodbujamo ustvarjalnost in negujemo otroško radovednost. 

Odpiralni čas
Info točka je odprta eno uro pred dogodki v Avditoriju, Minoritski cerkvi in Sodnem stolpu.
Kje se nahajamo
Vojašniški trg 2, 2000 Maribor
Kontakt