Kontakt

OD SVILOPREJKE DO SVILENE NITI

Duration: 1 h 30 min

V nekoč donosno gospodarsko dejavnost so bili že od 16. stoletja naprej vključeni tudi naši kraji. Čeprav sta svilogojstvo in svilarstvo v 60. letih 20. stoletja v Sloveniji zamrla, je svila kot statusni simbol ostala v zavesti ljudi. V pogovoru se bomo dotaknili zgodovine svilogojstva in svilarstva, pogojev za njuno ponovno vzpostavitev, raziskav na tem področju, ki jih izvajajo v okviru Inštituta za svilogojstvo in svilarstvo RLB, ter svilenih izdelkov in njihove uporabe nekoč in danes.

Moderatorka mag. Nina Hriberšek Vuk

GOSTJE
dr. Rebeka Lucijana Berčič direktorica Inštituta za svilogojstvo in svilarstvo RLB
Maja Hren Brvar višja kustodinja Zbirke oblačilne kulture v Pokrajinskem muzeju Maribor študent Marko Balažič zgodovine in umetnostne zgodovine

Opening hours
The LGM Box Office is open every Tuesday to Friday between 9 am and 1 pm, each Friday between 4 pm and 6 pm, each Saturday between 9 am and 1 pm and one hour before each event.
Where are we
Vojašniški trg 2, 2000 Maribor
Contact