Kontakt

Vrste nasilja v otroštvu in depresivna simptomatika v odrasli dobi

V Sloveniji je še vedno močno prisotno kaznovanje z verbalnim nasiljem in velikokrat opravičujemo fizično kaznovanje. "Saj pa 1 brca v rit ni nikoli škodila" ali pa "zaslužila si je". A kakšne so lahko posledice na otroka pri tovrstnih oblikah "discipliniranja" ali nasilja nad otroki? V zadnjih dveh desetletjih je vedno več raziskav, ki se ukvarjajo s preučevanjem različnih oblik nasilja in njihovega vpliva na razvoj. Prednjačile so raziskave o spolnem in fizičnem nasilju, sedaj pa se ugotavlja velik vpliv "nevidne" oblike nasilja - psihičnega. Predavanje se bo dotaknilo različnih oblik nasilja in njihovem vplivu na razvoj otroka in posledicah, ki se lahko kažejo v odrasli dobi. Predavanje bo podkrepljeno s praktičnimi primeri.

Opening hours
The LGM Box Office is open every Tuesday to Friday between 9 am and 1 pm, each Friday between 4 pm and 6 pm, each Saturday between 9 am and 1 pm and one hour before each event.
Where are we
Vojašniški trg 2, 2000 Maribor
Contact